KKK im Roxy

KKK im Roxy

Roxy Kino Abensberg
Regensburger Straße 7
93326 Abensberg
VdK OV Abensberg
15. November 2023
14:00 Uhr
Kaffee-Kuchen-Kino - das erwartet Euch im Abensberger Roxy Kino.
Viel Spaß...

Ansprechpartner:
Kurt Weingartner
Telefon 09443 3946

Naturstrom