Gebetsmeditation

Gebetsmeditation

Klosterkirche
Karmelitenplatz
93326 Abensberg
Pfarrei Abensberg
06. Dezember 2020 bis 06. Dezember 2020
17:00
Gebetsmeditation mit den Regensburger Domspatzen.
Naturstrom